lamp - Kushtrim Thaqi

Wait – Galway Kinnell

Galway Kinnell e adresoi këtë pyetje bazike të ekzistencës me dashuni dhe shpirt të madh në një poezi që e shkroi për një student të tij që po mendonte me ba vetëvrasje pas një përfundimi të papritur të një romance.

Advertisements

Vallëzim

Pikturohet gjithçka që ndodhë e në pikat e zbrazëta ku brusha nuk prek kurrë mbesin hijet e bardha të mbushuna me mundësi; Jo! Vetëm lëvizja e një dore nuk e then xhamin e realitetit pa lëvizë pak edhe eshnat e tjerë e me ta, pak, me lëviz edhe ti pastaj me u ndalë! Jo në…