lamp - Kushtrim Thaqi

Wait – Galway Kinnell

Galway Kinnell e adresoi këtë pyetje bazike të ekzistencës me dashuni dhe shpirt të madh në një poezi që e shkroi për një student të tij që po mendonte me ba vetëvrasje pas një përfundimi të papritur të një romance.

Advertisements