image by Kushtrim Thaqi

pak më larg

Çka asht’ kjo?
Elefant.
A mun me e zhduk?
Po!
A mun me m’zhduk edhe mu?
Jo! – Po të kisha mund me zhduk diçka, e kisha zhduk veten.

Advertisements
Image taken by Kushtrim Thaqi

nëpër…

e nëse zgjohesh para meje
zgjom edhe mu, nëse do!
po nëse nuk do, zgjohu edhe shko.

Ego

“Unë–
Unë ty të du!”
E thu me gjysmë zani, me shpresën
që nuk ke me u dëgju;
Me shpresën që rrjeta e realitetit
nuk prishet prej vibrimit të tingujve
që bien prej shpirtit tand;
Ti vazhdon me u shiku.