Vallëzim

Pikturohet gjithçka që ndodhë e në pikat e zbrazëta ku brusha nuk prek kurrë mbesin hijet e bardha të mbushuna me mundësi; Jo! Vetëm lëvizja e një dore nuk e then xhamin e realitetit pa lëvizë pak edhe eshnat e tjerë e me ta, pak, me lëviz edhe ti pastaj me u ndalë! Jo në…

image by Kushtrim Thaqi

Bardhë

Prej akullit me nxjerrë kuptim–
kuptim…
e jashta kuptimit
ndoshta, me nxjerrë jetë.
Prej të njajtave gjana të thana
prej dikujt tjetër ma parë…
prej të njajtave gjana.