Shpresë

(në Kosovën e para-luftës na kanë mungu shumë gjana, po t’paktën shpresën e kem pas. E tash, në listën e gjanave që janë tu na mungu, u ka shtu edhe shpresa…e ma keq nuk bahet.)

Dikur…

Në kohën kur ëndrrat dukeshin
Më të vërteta se jeta,
Dhe shikimi kapte një ndriçim tjetër;
Mbaj mend të kem parë dritë.

Në një kohë kur qielli ishte pa ngjyrë
Në një ditë pa dritë,
Edhe pse nën sulm, edhe pse me frikë
I strukur e i fshehur;
Mbaj mend të kem parë dritë.

Në mes të qepalleve
E prej syve të mbuluar me lot e me shpresë,
Mbaj mend të kem shikuar
Përtej mbulesës së reve të zeza,
Mbaj mend të kem parë dritë.

Dikur…
Më duket se unë– Më duket se edhe ti
Njëjtë sikur unë, me të njëjtën frikë
Ke shikuar lartë në qiell
E me plot shpresë, larg diku, ke parë dritë.

E tani, kur dita është e mbuluar me dritë
Shikon lartë, poshtë, e i ngulit sytë
Andej e këndej duke kërkuar një copë dritë;
Por nuk e gjen!
E ne kem mall, kem mall për një copë dritë.

Advertisements

3 thoughts on “Shpresë

 1. I went to Google Translate to find the English. I hope you do not mind. I am not so smart as to know Albanian…but I find the translation of your words …BEAUTIFUL!
  Sometime …
  At the time when dreams seemed
  More real than life,
  And visually capturing other lighting;
  I remember the first light.

  At a time when the sky was colorless
  In a day without light,
  Although under attack, although with fear
  The shy of hiding;
  I remember the first light.

  In the middle of the eyelid
  The cover of eyes with tears of hope,
  I remember watching
  Beyond the veil of black clouds,
  I remember the first light.

  Sometime …
  Seems to me, the more I think even you
  Just as I, with the same fear
  Have you looked up in the sky
  The hopeful, away somewhere, you have seen the light.

  And now, when the day is covered with light
  Look up, down, and gazed
  Thence onwards seeking a piece of light;
  But does not find!
  And we have craving, I yearn for a piece of light.

 2. Ju keni kapur nevojën për dritë për të gjithë ne! Ju faleminderit! Ne secili kemi vet errësirën tonë … ne secili kemi vet realitetin tonë dhe nevojën tonë për shpresë dhe dritë. Poema juaj thotë se të gjithë aq mirë!
  You have captured the need for LIGHT for us all! Thank you! We each have our own darkness…we each have our own reality and our need for HOPE and LIGHT. Your poem says it all so well!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s